Freitag, 31. Januar 2014

Verordnung iwwer "Pflanzenvermehrungsmaterial" (mam Christa KLASS)

1 Kommentar:

Fernand MULLER hat gesagt…

Léif Madame Lulling
ech hun mat groussem Intérêt är Sendung dës Nuecht verfolegd. Wéi kënnt et, dat esou én " Ierbsentrëpplert" wéi dén gringen TURMES am Europaparlament land?
Ech war och der Mänung dass d'Europaparlament fir desen Désaster zouständeg wir, mä no ärer Sendung gesin ech dât föleg ânescht.
Déi nächste Wâlen stin virun der dier, an ech hoffen dat esou én Lackâf seng Strôf fannen géif.
Fir iech, Madame, all Respekt fir dat énergescht Asätzen " pour la bonne cause ". Ech hoffen dat nach âner Letzeburger dât och esou gesinn. MEERCI!
Fernand MULLER - Wolwelange
15, rue des romains